شرح وظایف اداره خدمات مهندسین

 • اجرای دقیق آیین نامه ها ، دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • نظارت و ارزیابی عملکرد ناظرین.
 • برگزاری جلسات دفاعیه محاسبین و طراحان تأسیساتی متقاضی کد محاسبه و طراحی تأسیساتی.
 • تشکیل شورای داوری جهت رسیدگی به تخلفات حرفه ای ناظرین و ارسال پرونده به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی در صورت لزوم .
 • رسیدگی به شکایات و اختلافات مالکین و ناظرین تاحد ممکن.
 • معرفی مهندسان مجری برای ساختمان های واجد شرایط و بررسی ادواری عملکردایشان.
 • پاسخ به استعلامات سازمان نظام مهندسی و دارایی جهت مهندسین.
 • صدور برگه های تعهد طراحی و نظارت بر اساس معرفی نامه های صادره از مناطق.
 • کنترل سهمیه و حدود صلاحیت مهندسین ناظر براساس قوانین سازمان نظام مهندسی.
 • معرفی مهندسین ناظر ساختمان های دارای تخلف به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی.
 • کنترل عملکرد مهندسین طراح و ناظر با هماهنگی سازمان نظام مهندسی.
 • تهیه و تنظیم دستورالعمل های مربوط به مهندسین ناظر و دفاتر با هماهنگی سازمان نظام مهندسی.
 • ثبت و بررسی گزارش های مهندسین ناظر.
 • شناسایی و پیگیری تخلفات حرفه ای مهندسین ناظر و مجریان ذی صلاح.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق درچارچوب وظایف.
 

منبع : معاونت شهرسازی و معماری
۴۵۲
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

      تلفن : 071-32338878-32351544-32331214-32331688
پست الکترونیک : shahrsazi@shiraz.ir
آدرس : شیراز- میدان امام حسین – خیابان زند – انتهای خیابان رودکی – ساختمان معاونین عمرانی و شهرسازی
 

بارگذاری و بروز رسانی محتوا: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری شیراز