شرح وظایف اداره کنترل اسناد فنی

 • اجرای دقیق آیین نامه ها ، دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • کنترل و بازبینی دفترچه های محاسباتی و ژئوتکنیک ساختمان های بلند مرتبه.
 • کنترل و بازبینی طرح های مهاربندی و تقویت سازه ای.
 • کنترل ضوابط سازه ای و تأسیساتی در پروژه های مشارکتی و پارکینگ های طبقاتی.
 • بررسی نقشه ها و طرح های تأسیساتی و کنترل صدور ضوابط اینگونه طرح ها.
 •  کنترل و بررسی طرح های معماری و کنترل ضوابط شهرسازی مربوط به طرح های عمرانی.
 • نظارت عالی بر روند برگزاری کمیسیون های معماری شهرداری های منطق و ایجاد هماهنگی بین آنها.
 • تهیه و ابلاغ ضوابط و دستورالعمل های مورد نیاز در حوزه وظایف.
 • تلاش در جهت ایجاد وحدت رویه در صدور پروانه ساختمانی و تصمیم گیری های شهرسازی با هماهنگی شهرداری های مناطق.
 • بررسی و کنترل طرح های مقاوم سازی برای بناهای موجود.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف.

منبع : معاونت شهرساری و معماری
۲۶۱
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

      تلفن : 071-32338878-32351544-32331214-32331688
پست الکترونیک : shahrsazi@shiraz.ir
آدرس : شیراز- میدان امام حسین – خیابان زند – انتهای خیابان رودکی – ساختمان معاونین عمرانی و شهرسازی
 

بارگذاری و بروز رسانی محتوا: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری شیراز