شرح وظایف اداره کنترل و نظارت ساختمان

 • اجرای دقیق آیین نامه ها ، دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • نظارت بر تهیه و تدوین دستورالعمل های مربوط به مهندسین ناظر و دفاتر فنی .
 • نظارت برعملکرد مهندسین ناظر با هماهنگی کمیسیون ماده صد و پیگیری تخلفات آنها بر اساس قوانین نظام مهندسی.
 • برخورد قانونی با تخلفات ساختمانی و ارجاع پرونده تخلف به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس .
 • نظارت عالی بر عملکرد کمیسیون های معماری و واحد بازبینی ، دفترچه های محاسباتی و نقشه های تأسیساتی شهرداری و انجام هماهنگی های لازم.
 • پاسخگویی به کلیه استعلامات فنی ، معماری و شهرسازی ارجاعی از طرف کمیسیون های ماده صد ، تجدید نظر ، شهرداری های مناطق ، مراجع قضایی و ...
 • پاسخگویی و حل و فصل مشکلات فی مابین مهندسین و مالکین.
 • نظارت بر برگزاری کمیسیون های معماری طرح های مشارکتی و پارکینگ های طبقاتی.
 • نظارت بربرگزاری کمیسیون های بررسی بام سبز و نظارت برروند اجرایی بام سبز مطابق با نقشه های مصوب به لحاظ سازه ای و تأسیساتی.
 • نظارت و کنترل بر پروانه های ساختمانی صادره.
 • هماهنگی با سازمان های نظام مهندسی ، انبوه سازان و مسکن و شهرسازی در راستای بهبود کیفیت ساخت و ساز در شهر.
 • نظارت بر صدور تأییدیه لازم مبنی بر مطابقت ساختمان های احداث شده با نقشه های مصوب .
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف.

منبع : معاونت شهرساری و معماری
۸۶۰۹
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

      تلفن : 071-32338878-32351544-32331214-32331688
پست الکترونیک : shahrsazi@shiraz.ir
آدرس : شیراز – خیابان زند – انتهای خیابان رودکی – معاونت شهرسازی ومعماری
 

بارگذاری و بروز رسانی محتوا: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری شیراز