شرح وظایف اداره کنترل و نظارت بر سیستم یکپارچه شهرسازی

 • اجرای دقیق آیین نامه ها ، دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • به روزرسانی نقشه های شهر شیرازدر حد بلوک، ملک ، اعیان و کلیه عارضه های خطی ، نقطه ای و نیز لایه های اطلاعاتی مورد نیاز .
 • به روز رسانی ضوابط و مقررات طرح تفصیلی و اعمال بر سیستم یکپارچه شهرسازی .
 • به روز رسانی ضوابط و مقررات در امدی و محاسبات عوارض بر اساس مصوبات شورای اسلامی شهر در سیستم یکپارچه شهرسازی .
 • ایجاد وحدت رویه در مناطق و حوزه معاونت شهرسازی و معماری در خصوص ضوابط و مقررات شهرسازی و در آمدی .
 • نظارت بر اجرای ضوابط شهرسازی و نقشه ها و کنترل آنها.
 • پاسخگویی به مسایل و مشکلات کاربران مناطق و دفاتر پیشخوان و دفاتر ماده 33 نظام مهندسی.
 • ارزیابی ، نظارت و کنترل مستمر بر کاردفاتر پیشخوان و دفاتر ماده 33 نظام مهندسی.
 • تهیه دستور العمل کارکرد هر ایستگاه و تهیه و به روز رسانی دستورالعمل آموزشی کاربران شهرداری الکترونیک (سیستم یکپارچه شهرسازی ).
 • نظارت بر آموزش کاربران شهرداری الکترونیک ( سیستم یکپارچه شهرسازی ) و مشاوران بخش خصوصی.
 • ارزیابی و اصلاح فرآیندهای موجود در سیستم یکپارچه شهرسازی.
 • نظارت بر پاسخگویی به درخواست های مالکین از طریق اینترنت.
 • انجام سایر امور محوله ازسوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

منبع : معاونت شهرساری و معماری
۱۸۱۸
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

      تلفن : 071-32338878-32351544-32331214-32331688
پست الکترونیک : shahrsazi@shiraz.ir
آدرس : شیراز – خیابان زند – انتهای خیابان رودکی – معاونت شهرسازی ومعماری
 

بارگذاری و بروز رسانی محتوا: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری شیراز