شرح وظایف اداره حریم شهر

  • اجرای دقیق آیین نامه ها ، دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
  • برنامه ریزی جهت حفاظت از اراضی بصورت متناسب و تهیه دستورالعمل های مربوطه و ابلاغ به مناطق جهت اجرا.
  • برنامه ریزی و اجرای طرح های هدفمند به منظور ارتقاو بهبود کیفیت محیط زیست حرایم.
  • برنامه ریزی و طراحی پروژه های موضعی و موضوعی مربوط به نحوه استفاده از اراضی درسطح حریم شهر.
  • نظارت بر عملکرد شهرداری های مناطق در زمینه حفظ و نگهداری حریم.
  • جمع آوری اطلاعات و آمار مربوط به حرایم با همکاری مدیریت های املاک ، بانک زمین و شهرداری های مناطق و ایجاد بانک اطلاعاتی مربوطه.
  • ثبت وضعیت کنونی حرایم جهت اطلاع از تصرفات احتمالی در آینده.
  • تعامل و هماهنگی با مدیریت امور حقوقی و واحدهای اجرایی در جهت رفع تصرفات.
  • هماهنگی و همکاری با واحدهای اجرایی شهرداری های مناطق در جهت حفاظت از اراضی .
  • انجام سایر امور محوله ازسوی مقام مافوق درچارچوب وظایف.

منبع : معاونت شهرساری و معماری
۳۹۵
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

      تلفن : 071-32338878-32351544-32331214-32331688
پست الکترونیک : shahrsazi@shiraz.ir
آدرس : شیراز- میدان امام حسین – خیابان زند – انتهای خیابان رودکی – ساختمان معاونین عمرانی و شهرسازی
 

بارگذاری و بروز رسانی محتوا: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری شیراز