شرح وظایف اداره حوزه استحفاظی باغات قصردشت

  • اجرای دقیق آیین نامه ها ، دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
  • تدوین برنامه های ساماندهی باغات قصردشت ( طرح های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت ) به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای بی رویه وفاقد برنامه.
  • نظارت و بازدیدمستمراز باغات قصردشت به منظور کنترل و ساماندهی آنها.
  • تملک باغات از طریق قانون خرید، مبادله با زمین های معوض ف دراختیارگرفتن باغات از طریق انعقاد عقود اسلامی با اشخاص.
  • حفظ و نگهداری و توسعه باغات از طریق امانی یا پیمانی و سایراقدمات موردنیازبا هماهنگی حوزه های مرتبط.
  • ایجاد تأسیسات توریستی فرهنگی ،ورزشی و تفریحیدرمحدوده باغات قصردشت با هماهنگی حوزه ها و مراجع ذی ربط.
  • ایجاد سایر تأسیسات یا اماکن مورد نیازدر محدوده باغات قصردشت با هماهنگی حوزه ها و مراجع ذی ربط.
  • انجام سایرامورمحوله از سوی مقام مافوق درچارچوب وظایف.
 

منبع : معاونت شهرساری و معماری
۱۲۵۳
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

      تلفن : 071-32338878-32351544-32331214-32331688
پست الکترونیک : shahrsazi@shiraz.ir
آدرس : شیراز – خیابان زند – انتهای خیابان رودکی – معاونت شهرسازی ومعماری
 

بارگذاری و بروز رسانی محتوا: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری شیراز