شرح وظایف اداره طرح های توسعه شهری

 • اجرای دقیق آیین نامه ها ، دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • نظارت برحسن اجرای طرح های توسعه شهری .
 • شرکت در جلسات کمیسیون ماده 5 و ارسال و ابلاغ مصوبات کمیسیون به مناطق شهرداری .
 • نظارت براقدامات نقشه برداری شهرداری های مناطق و سایر حوزه ها.
 • بهنگام سازی طرح های توسعه شهری با توجه به نیازهای شهری.
 • تهیه و تنظیم دستورالعمل های لازم درخصوص نحوه اجرای دقیق طرح تفصیلی مصوب شهر به منظور ایجاد وحدت رویه.
 • بررسی کلیه پیشنهادات تغییر و اصلاح طرح های توسعه شهری و انجام اقدامات اصلاحی لازم.
 • بررسی و تکمیل مدارک مربوط به تغییر ضابطه و تغییر کاربری ارسالی از شهرداری های مناطق و سایرحوزه ها و ارسال به سازمان مسکن و شهرسازی.
 • بررسی و کنترل ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری تهیه شده درخصوص طرح های تفکیکی و آماده سازی جهت طی مراحل قانونی مربوطه.
 • بررسی موارد مربوط به انطباق اراضی جهت تغییر کاربری یاضابطه ،کنترل مدارک و تکمیل آنها جهت ارسال به کمیته فنی کمیسیون ماده 5 استان.
 • بررسی و کنترل طرح های توسعه شهری ( جامع و تفصیلی ) تهیه شده.
 • انعکاس تغییرات طرح تفصیلی برروی نقشه بر اساس تصمیمات کمیسیون ماده 5 و سایر مراجع قانونی.
 • تهیه و تنظیم لوایح و پیشنهادات به منظور تصویب طرح های تفصیلی و جامع.
انجام سایرامور محوله ازسوی مقام مافوق درچارچوب وظایف .

منبع : معاونت شهرساری و معماری
۳۴۸
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

      تلفن : 071-32338878-32351544-32331214-32331688
پست الکترونیک : shahrsazi@shiraz.ir
آدرس : شیراز- میدان امام حسین – خیابان زند – انتهای خیابان رودکی – ساختمان معاونین عمرانی و شهرسازی
 

بارگذاری و بروز رسانی محتوا: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری شیراز