شرح وظایف اداره بازآفرینی محلات شهری

 • اجرای دقیق آیین نامه ها ، دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • شناسایی محله های قدیمی و بافت های با ارزش تاریخی و پیشنهاد تعیین و یا تغییر کاربری اراضی .
 • ارایه طرح های اجرایی مناسب در راستای بهینه سازی محله های قدیمی و بافت های باارزش تاریخی براساس طرح تفصیلی و طرح جامع و با رعایت کلیه اصول ، قوانین و مقررات و دستورالعمل های مربوطه.
 • ارایه تمهیدات لازم جهت حفظ و احیای باغ های تاریخی به عنوان عناصرحیات شهری با همکاری مراجع ذی ربط.
 • احداث ساختمان و تأسیسات مورد نیاز عمومی نیاز عمومی شهر در اجرای طرح ها و پروژه های مصوب شهرداری در مرکز محله های قدیمی بافت های فرسوده.
 • استفاده بهینه از اراضی مرغوب شهری درمحله های قدیمی و بافت های با ارزش تاریخی براساس طرح تفصیلی مصوب شهرو با رعایت سایر مقررات مربوطه.
 • شناسایی تک واحدهای با ارزش تاریخی و پیشنهاد کاربری مناسب برای هر بنا جهت تصویب مراجع ذی ربط با حفظ حرمت مالکیت خصوصی صاحبان بناها.
 • شناسایی معابر تاریخی و پیشنهاد تعیین تکلیف مناسب هریک جهت تصویب به مراجع ذی ربط با رعایت مقررات مربوطه.
 • شناسایی و شناخت عناصر مهم فرهنگی ، مذهبی ،خدماتی ،تجاری و مسکونی در بافت های قدیمی شهر و پیشنهاد وضعیت ساختمانی برای هریک.
 • بررسی و پیشنهاد ضوابط شهرسازی و معماری جهت احداث بنا و معابر فضاهای جدید شهری در بافت های فرسوده با رعایت مقررات مربوطه.
 • بررسی و پیشنهاد محدوده حریم آثار تاریخی مهم و ارایه طرح فضاسازی مناسب با هماهنگی و کسب مجوزهای لازم از مراجع قانونی ذی ربط حسب مورد.
 • شناسایی و شناخت عناصرشهری تخریبی و جانمایی آن برروی نقشه و پیشنهاد کاربری با رعایت مقررات مربوطه.
 • استفاده از مشارکت مردمی و بخش خصوصی برای اجرای طرح های مصوب و محول شده از سوی شهرداری و مراجع ذی ربط با رعایت مقررات مربوطه.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف.

منبع : معاونت شهرساری و معماری
۲۵۳
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

      تلفن : 071-32338878-32351544-32331214-32331688
پست الکترونیک : shahrsazi@shiraz.ir
آدرس : شیراز- میدان امام حسین – خیابان زند – انتهای خیابان رودکی – ساختمان معاونین عمرانی و شهرسازی
 

بارگذاری و بروز رسانی محتوا: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری شیراز