شرح وظایف اداره نقشه برداری

 
 • اجرای دقیق آیین نامه ها ، دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه .
 • تهیه دستورالعمل نقشه برداری و ابلاغ به حوزه های مربوطه .
 • نظارت بر عملکرد ناظرین و مشاورین نقشه برداری و بررسی و تأیید کارکردصورت وضعیت های مهندسین مشاور حوزه نقشه برداری .
 • بررسی هماهنگی امور نقشه برداری سطح شهر با طرح های تفصیلی و جامع.
 • رسیدگی به درخواست های پیمانکاران برای تحویل موقت و قطعی برای ردیف های مرتبط با حوزه نقشه برداری.
 • بازدید از پروژه ها و نظارت بر عملکرد پیمانکاران در اجراء جهت بررسی رعایت کلیه مشخصه های فنی (نقشه ها ، دستور کارها و مشخصات فنی ).
 • نظارت بر ایجاد نقاط ثابت نقشه برداری ( و مختصات دهی از طریق سامانه GPS یاتشکیل شبکه مختصات محلی سرشکن شده ) در محل های مورد نیاز .
 • نظارت بر محلی سازی نقشه های UTM جهت اجرای طرح پروژه .
 • ابلاغ ، نظارت و تأیید برداشتهای نقشه برداری در مقیاسهای مختلف و عملیات ترازیابی.
 • تأیید و نظارت بر طراحی پلان ، خط پروژه و مقاطع تیپ و نظارت بر صحت اجرا.
 • برداشت وضع موجود مستغلات شهرداری به منظور جلوگیری از اختلافات به وجود آمده آتی و تهیه نقشه برای مستغلات مذکور.
 • نظارت در صدور تأییدیه لازم مبنی بر مطابقت ساختمان های احداث شده با نقشه های مصوب.
 • تطبیق نقشه ها با طرح های هندسی و تعیین مشخصات محور خط و مسیریابی.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف.

منبع : معاونت شهرساری و معماری
۳۳۲۴
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

      تلفن : 071-32338878-32351544-32331214-32331688
پست الکترونیک : shahrsazi@shiraz.ir
آدرس : شیراز – خیابان زند – انتهای خیابان رودکی – معاونت شهرسازی ومعماری
 

بارگذاری و بروز رسانی محتوا: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری شیراز