شرح وظایف اداره کل امور شهرسازی

 • اجرای دقیق آیین نامه ها ، دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • نظارت بر تهیه و تدویین آیین نامه ها ، مقررات و ضوابط مربوط به مسائل شهرسازی و پیشنهاد استانداردهای مختلف در امور شهرسازی .
 • نظارت و کنترل برروند تهیه و اجرای طرح های راهبردی توسعه شهری ( جامع و تفصیلی ).
 • نظارت و کنترل پرونده های اجراعی به کمیسیون ماده صد.
 • نظارت بر صدور اجازه تفکیک و تغییر کاربری اراضی با رعایت ضوابط نقشه جامع و طرح های تفصیلی مصوب.
 • صدور بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط به نحوه اجرای دقیق طرح تفصیلی مصوب شهر به منظور ایجاد وحدت رویه درکلیه مناطق.
 • نظارت برتهیه و تنظیم شناسنامه و دستورالعمل برای کلیه طرح های شهرسازی .
 • کنترل نقشه های مصوب و تطابق آنها با یکدیگر و نقشه های معماری و سازه.
 • نظارت بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری در ساخت و سازها.
 • نظارت برکار مهندسین مشاورو پیمانکاران طرف قرارداد.
 • نظارت بر بررسی مغایرت های تفصیلی با طرح های اجرایی و تفکیکی جهت انعکاس در کمیسیون ماده 5.
 • نظارت بر حفاظت از باغات قصردشت.
 • نظارت بر تدوین طرح جامع حریم شهرو حفظ و نگهداری حریم.
 • نظارت بر تهیه و تدوین طرح های سیما ، منظر و بهسازی محیط شهری و نیز طرح های موضعی و موضوعی و پروژه های شهری.
 • کنترل و نظارت برحسن اجرای سیستم یکپارچه شهرسازی و ارزیابی و به روزرسانی آن برحسب نیاز شهرداری.
 • انجام سایر امورمحوله ازسوی مقام مافوق درچارچوب وظایف.

 

 


منبع : معاونت شهرساری و معماری
۴۰۳۶
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

      تلفن : 071-32338878-32351544-32331214-32331688
پست الکترونیک : shahrsazi@shiraz.ir
آدرس : شیراز – خیابان زند – انتهای خیابان رودکی – معاونت شهرسازی ومعماری
 

بارگذاری و بروز رسانی محتوا: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری شیراز